Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komunalna działającą w formie spółki z o.o., w której jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, wraz z inną spółką w 100% zależną od siebie powołuje nową spółkę z o. o. Spółka ta zostaje powołana na potrzeby wykonywania zadania własnego gminy (utrzymanie dróg). Spółka ta zamierza ubiegać się o udzielenie jej zamówienia publicznego przez gminę w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 p.z.p. (zamówienie udzielanie w trybie in house).

Czy ta nowo powołana spółka (99% udziałów ma spółka komunalna a 1% udziałów ma spółka w 100% zależna od spółki komunalnej) jest zobowiązana do stosowania przepisów p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację