Czy spółka komunalna będąca gestorem sieci wodociągowej na terenie gminy ma prawo zażądać od inwestora, osoby prywatnej opracowującej projekt przyłącza, uzgodnienia lokalizacji tego przyłącza na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez starostę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka komunalna będąca gestorem sieci wodociągowej na terenie gminy ma prawo zażądać od inwestora, osoby prywatnej opracowującej projekt przyłącza wodociągowego, uzgodnienia lokalizacji tego przyłącza na naradzie koordynacyjnej (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) organizowanej przez starostę, powołując się na zapisy ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne?

Ustawa ta zwalnia z obowiązku uzgadniania na naradzie koordynacyjnej lokalizacji przyłączy, jednak daje możliwość ich uzgadniania w przypadku jeżeli wniosek taki złoży gestor sieci lub inwestor. W omawianym przypadku gestor sieci nie składa wniosku tylko nakazuje to inwestorowi - osobie prywatnej.

Czy taki nakaz narusza przepisy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX