Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowo-akcyjna, której komplementariuszem jest spółka z o.o. posiada infrastrukturę w postaci samochodów osobowych, telefonów itp. Spółka ponosi też koszty eksploatacji samochodów osobowych w postaci zakupu paliwa, ubezpieczeń, przeglądów, napraw samochodów, koszty leasingu i wynajmu.

Z tej floty samochodowej korzysta komplementariusz (spółka z o.o.), która w oparciu o statut S.K.A oraz uchwałę zarządza sprawami spółki komandytowo-akcyjnej i z tego też tytułu otrzymuje wynagrodzenie płatne na postawie faktury VAT od spółki komandytowo-akcyjnej. Nie ma dodatkowej umowy pomiędzy S.K.A. a komplementariuszem na korzystanie z samochodów należących do S.K.A.

W S.K.A. nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, a od wydatków na koszty eksploatacyjne odliczany jest 50% VAT z faktur na paliwo, części zamienne oraz 50% od faktur z tytułu najmu (S.K.A. też korzysta z takich samochodów) oprócz leasingu.

Czy spółka S.K.A. prawidłowo odlicza VAT naliczony od wydatków eksploatacyjnych?

Czy może powinna rozpoznać VAT należny od nieodpłatnego świadczenia na rzecz komplementariusza?

Czy można odliczyć VAT z innych wydatków ponoszonych w związku z realizacją umowy o zarządzanie komplementariusza?

Wracając do kosztów eksploatacji samochodów osobowych - czy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, aby zachować prawo odliczenia VAT (taki stan schemat funkcjonuje w firmie od marca 2014 r.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację