Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2014 r.

PYTANIE

Spółka komandytowo-akcyjna (komandytariuszem jest spółka z o.o., akcjonariuszem osoba fizyczna) w 2013 r. nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i osiągnęła stratę. Ponadto poniosła koszty odnoszące się do przyszłych okresów rozliczone jako rozliczenia międzyokresowe czynne. Od 1 stycznia 2014 r. spółka stałą się podatnikiem CIT.

Czy poniesiona w 2013 r. strata podlega odliczeniu od dochodów tej spółki osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.?

Czy rozliczenia koszty poniesione w 2013 r. stanowią koszty podatkowe tej spółki w okresach od 1 stycznia 2014 r., jeśli się do nich odnoszą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?