Czy spółka komandytowa powstała w wyniku przekształceń może dokonywać jednorazowej amortyzacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2018 r. podatnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i jego obroty nie przekroczyły 5.135.000 zł brutto - co oznacza, że posiada status 'małego podatnika'. Z początkiem kolejnego roku jednoosobowa działalność gospodarcza została przekształcona w spółkę z o.o., a następnie po kilku miesiącach spółka z o.o. została przekształcona w spółkę z o.o. spółkę komandytową, w której jednym z komandytariuszy jest podatnik prowadzący w poprzednim roku obrotowym indywidualną działalność gospodarczą. Jednocześnie jednym z komandytariuszy spółki z o.o. spółki komandytowej - powstałej w wyniku przekształcenia indywidualnej działalności w spółkę z o.o. i następnie w spółkę z o.o. spółkę komandytową - jest małżonek prowadzący indywidualną działalność gospodarczą.

Czy spółka z o.o. spółka komandytowa (wspólnicy), powstała w wyniku ww. przekształcenia, może skorzystać z jednorazowej amortyzacji (do 50.000 euro lub 100.000 zł)?

Czy przy ustalaniu wartości przychodów należy brać pod uwagę przychody wspólników (komandytariusza - prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i komplementariusza spółki z o.o.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX