Czy spółka komandytowa ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur na bieżąco, skoro koszty będą refakturowane z kilkumiesięcznym opóźnieniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnik spółki komandytowej zamierza rozpocząć po nowym roku dodatkową działalność. W chwili obecnej to spółka komandytowa ponosi koszty tej nowej działalności (np. koszty transportu maszyny, usługi załadunku, koszty podłączenia prądu). W momencie zawiązania się nowej firmy spółka komandytowa refakturuje wszystkie poniesione przez siebie koszty na nową firmę.

Czy spółka komandytowa ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych faktur na bieżąco, skoro koszty będą refakturowane z kilkumiesięcznym opóźnieniem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access