Czy spółka JST zarządzająca zasobem gospodarki mieszkaniowej może składać wniosek do gminy o uruchomienie środków na wydatki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka JST (100% udziału gminy) zarządzająca zasobem gospodarki mieszkaniowej może składać wniosek do gminy o uruchomienie środków na wydatki?

Gmina w 2007 r. zawarła porozumienie ze spółką powierzając jej zarządzanie mieszkaniami komunalnymi, a spółka pobrane opłaty czynszowe odprowadza (zgodnie z porozumieniem) jako dochód budżetowy do JST. Spółka wnioskuje do gminy o środki finansowe na pokrycie kosztów związanych np. z opłatami za media tych lokali mieszkalnych. Na podstawie tego wniosku JST przekazuje środki z budżetu wykazując jako wydatki urzędu w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Czy jednak prawidłowym rozliczeniem pomiędzy budżetem JST, a spółką nie powinna być refaktura za media lokali mieszkalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX