Czy spółka jest zobowiązana do spełnienia obowiązku informacyjnego w związku z aktualizacją numerów telefonów pozyskanych z nowego źródła?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka windykacyjna, zarządzająca częścią portfeli wierzytelności funduszy inwestycyjnych zamkniętych przetwarza określone kategorie danych osobowych klientów pozyskane od wierzycieli pierwotnych lub wtórnych. Wobec klientów w momencie pozyskiwania ich danych od zbywców wierzytelności jest spełniany obowiązek informacyjny - zawiadomienie o cesji wraz z klauzulą informacyjną na podst. art. 14 RODO. W trakcie obsługi spółka pozyskuje (np. z biura numerów) nowe, tj. aktualne numery telefonów i aktualizuje je w bazie danych swoich klientów. Są to te same kategorie danych osobowych, o których powiadomiono klienta, ale zaktualizowane, aktualne pozyskujemy z innego źródła niż zbywca wierzytelności.

Czy w związku z powyższym spółka jest zobowiązana do spełnienia obowiązku informacyjnego ponownie w związku z aktualizacją numerów telefonów pozyskanych z nowego źródła?

Podobne pytanie zadawałam już w QA 1916318 (Czy w związku z pozyskaniem nowych danych klientów spółka jest zobowiązana do spełnienia obowiązku informacyjnego ponownie?), ale tutaj obowiązek informacyjny połączony z informacją o cesji wierzytelności spełniamy na podst. art. 14 RODO, a nie art. 13 RODO i pytanie czy musimy spełnić go ponownie, jeśli pozyskujemy dane od firm zajmujących się pozyskiwaniem danych czy np. wystarczy przy wcześniej realizowanym obowiązku informacyjnym (przy zawiadomieniu o cesji wierzytelności) dopisać, że dane klienta mogą być przekazywane do firm zajmujących się aktualizacją danych i pozyskiwane z innych źródeł, tj. od firm zajmujących się aktualizacją danych osobowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX