Czy spółka jest zobowiązana do posiadania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu... - OpenLEX

Czy spółka jest zobowiązana do posiadania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2021 r.

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o. Nie przyjmujemy, ani nie dokonujemy płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Czy jesteśmy zobowiązani do posiadania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX