Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o., której przychody netto, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) - dalej u.o.r., nieznacznie przekroczyły za poprzedni rok obrotowy równowartość 2 mln euro, zostanie przekształcona w spółkę jawną.

Czy spółka jawna będzie zobowiązana do końca roku obrotowego prowadzić księgi rachunkowe, a ewentualnie od przyszłego roku będzie mogła skorzystać z możliwości prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w przypadku spadku przychodów poniżej tej granicy?

Czy też, skoro na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 3 u.o.r. księgi spółki z o.o. zostaną zamknięte na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, to obowiązek otwarcia ksiąg na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 u.o.r. dotyczy de facto tylko przekształcenia w inną spółkę kapitałową lub też np. w spółkę komandytową, zaś w tym przypadku spółka jawna po przekształceniu miałaby obowiązek prowadzenia ksiąg ewentulanie dopiero od kolejnego roku obrotowego po przekroczeniu ww. limitu przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?