Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna – mały podatnik, spółka rozpoczęła działalność w listopadzie 2016 r.

Czy jeżeli wspólnik tej spółki w okresie dwóch lat licząc od końca roku poprzedzającego rozpoczęcie działalności spółki prowadził działalność samodzielnie i jako wspólnik spółki komandytowej, czy w świetle art. 22k ust.11 u.p.d.o.f. spółka jawna może jednorazowo zamortyzować środki trwałe do kwoty limitu 50.000 EUR w 2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?