Czy spółka dominująca powinna nową spółkę zaprezentować w sprawozdaniu skonsolidowanym skoro są spełnione przesłanki kontroli z MSR nr 10?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka dominująca sporządza sprawozdania skonsolidowane zgodnie z ustawą o rachunkowości. W roku 2022 właściciel spółki dominującej założył drugą spółkę, w której ma większość udziałów. Prezesem obu spółek jest ta sama osoba. Dodatkowo pomiędzy spółkami pojawiły się transakcje zarówno materialne jak i niematerialne. Jedna ze spółek córek stała się poręczycielem transakcji zawieranych przez nowo założoną spółkę i zawarte zostało konsorcjum między spółką córką a nowo założoną spółką.

Spółka dominująca ma teraz wątpliwość czy powinna nową spółkę zaprezentować w sprawozdaniu skonsolidowanym skoro są spełnione przesłanki kontroli z MSR nr 10?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX