Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka cywilna prowadzi działalność na nieruchomości jednego ze wspólnika, który ma tą nieruchomość wciągniętą do środków trwałych w swojej indywidualnej działalności. Wspólnik ten wystawia spółce fakturę tytułem wynajmu hali produkcyjnej oraz linii technologicznej ze swojej indywidualnej działalności. Spółka nie zalicza do kosztów podatkowych wartości tej faktury w wysokości udziału wspólnika. Po dwóch latach użytkowania, spółka rozpoczęła inwestycję budowy nawierzchni oraz drogi dojazdowej do hali.

Czy spółka cywilna może sklasyfikować poniesione nakłady jako inwestycję w obcym środku trwałym, jeśli inwestycja ta jest na nieruchomości jednego ze wspólników?

Czy może zastosować stawkę przewidzianą dla tego rodzaju inwestycji w wysokości rocznej stawki 10%?

Czy wartość całej inwestycji może być kosztem podatkowym, czy udział wspólnika powinien być z tych kosztów wyłączony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?