Czy spółka cywilna, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na opiece nad dziećmi będzie miała obowiązek instalacji... - OpenLEX

Czy spółka cywilna, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na opiece nad dziećmi będzie miała obowiązek instalacji kasy fiskalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2011 r.

PYTANIE

Spółka cywilna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na opiece nad dziećmi w wieku od 1,5 roku do 5 lat. W ośrodku prowadzone są zajęcia dodatkowe (język angielski, rytmika), w których uczestniczą wszystkie dzieci. Zajęcia te prowadzone są w ramach opłacanego miesięcznie czynszu przez rodziców. Dzieci mają zapewnione wyżywienie. Nie mamy oficjalnego statusu przedszkola, nie uzyskujemy dopłat z kuratorium na naszą działalność i nie podlegamy kuratorium. Urząd statystyczny dokonał klasyfikacji naszych usług na podstawie PKWIU z 2004 r. na:

- "Usługi dziennej pomocy wychowawczej i społecznej dla dzieci, z wyłączeniem pomocy dziennej dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie lub upośledzonych umysłowo" (85.32.11-00.00);

- "Usługi przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, włączając szkolnictwo specjalne" (80.10.11-00.00);

według klucza przejścia z PKWIU z 2004 na PKWIU 2008 usługi te będą obejmować PKWIU 2008

- "Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi" (88.91.11.00);

- "Usługi wspomagające edukację" (85.60.10.00).

Czy usługi te od dnia 1 stycznia 2011 r. będą podlegać VAT?

Czy spółka będzie miała obowiązek instalacji kasy fiskalnej, po przekroczeniu limitu 40.000 zł? (spółka prowadzi działalność od 2008 r.)

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?