Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2014 r.

PYTANIE

Miasto jest właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownia wody i ścieków. Planuje zawrzeć umowę na użytkowanie sieci wodociągowej z Przedsiębiorstwem Wodociągowym spółką z o.o. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do obsługi-eksploatacji podstawowej, tj. utrzymania sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej, ponoszenia kosztów i podatków z nią związanych, usuwania awarii na siec, wykonywania robót modernizacyjno-inwestycyjnych na koszt i zlecenie Miasta, obsługi przepompowni wody i ścieków wraz z pokrywaniem kosztów z tytułu poboru energii.

Czy spółka będzie płacić podatek od nieruchomości w przypadku zawarcia wyżej wymienionej umowy na użytkowanie sieci wodociągowej (budowli)?

Gdyby spółka nie podlegała obowiązkowi podatkowemu od tej budowli, czy obowiązek podatkowy spoczywałby wtedy na gminie, która jest właścicielem wskazanych budowli?

Czy budowla będąca własnością gminy po zawarciu ww. umowy z przedsiębiorstwem stałaby się wtedy budowlą związana z działalnością i czy gmina powinna płacić podatek od nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację