Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Olszewska Magda
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka będąca wspólnikiem spółki komandytowej powinna rozpoznać przychód z tytułu świadczenia częściowo odpłatnego przy wykupie przez spółkę komandytową przedmiotu leasingu, na który była dokonana cesja umowy po cenie ustalonej w pierwotnych umowach, a wartość wykupu i zapłaconych rat przez spółkę jest niższa niż wartość rynkowa przedmiotu leasingu w momencie wykupu, przy założeniu, że cesja jest dokonywana w związku z wniesieniem innego przedsiębiorstwa do danej spółki komandytowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?