Czy spółka będąca podmiotem leczniczym powinna tworzyć rozliczenie międzyokresowe bierne na przyszłe podwyżki dla swoich... - OpenLEX

Nowość Czy spółka będąca podmiotem leczniczym powinna tworzyć rozliczenie międzyokresowe bierne na przyszłe podwyżki dla swoich pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka będąca podmiotem leczniczym powinna tworzyć rozliczenie międzyokresowe bierne na przyszłe podwyżki dla swoich pracowników w związku z obowiązkiem wynikającym ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX