Czy spółka będąca emitentem akcji może zastosować interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości... - OpenLEX

Czy spółka będąca emitentem akcji może zastosować interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 19?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka będąca emitentem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (GPW), która sporządza sprawozdanie finansowe jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz sprawozdanie skonsolidowane zgodnie z MSSF/MSR może zastosować Interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 19 na poziomie sprawozdania finansowego jednostki w celu zgodnej prezentacji sprawozdań jednostki i sprawozdania skonsolidowanego?

Pytanie dotyczy sytuacji, w której w ramach postępowania układowego zobowiązania spółki konwertowane są na akcje.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?