Czy spółka akcyjna, która nie jest notowana na GPW, również będzie objęta obligatoryjnym raportowaniem ESG?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka akcyjna, która nie jest notowana na GPW, również będzie objęta obligatoryjnym raportowaniem ESG?

Czy spółki zagraniczne z tej samej grupy składają odrębne raporty ESG, czy należy złożyć 1 raport ESG w imieniu spółki matki z uwzględnieniem danych ze wszystkich powiązanych spółek?

Jeśli tak, to jakie warunki muszą być spełnione, aby było to obligatoryjne?

Czy warunki te dotyczą każdej spółki z grupy kapitałowej odrębnie, czy łączy się warunki ze wszystkich spółek powiązanych?

Czy pierwsze raportowanie dla dużych spółek ma się odbyć w 2025 roku za rok 2024?

Jakie są terminy na złożenie raportu i w jakiej formie ma być ono zrealizowane?

Czy raport ESG należy gdzieś opublikować lub przesłać do zewnętrznego podmiotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX