Czy Spółka ABC i XYZ są jednostkami podporządkowanymi dla jednostki X i zatem są również jednostkami powiązanymi według ustawy o rachunkowości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W naszej spółce, zwaną spółką ABC – (spółka prawa handlowego):

1. 50% Udziałów ma norweska spółka prawa handlowego o nazwie X

2. 25% Udziałów ma norweska spółka prawa handlowego o nazwie Y

3. 25% Udziałów ma norweska spółka prawa handlowego o nazwie Z.

Z kolei w spółce XYZ, będącą polską spółką z o.o., w której 1. 100 % Udziałów ma Holding ( spółka prawa handlowego) Gdzie : 29,95 % udziałów ma spółka CDE, udziały posiada Prezes Spółki XYZ , równolegle jest on również prezesem Spółki ABC. 70,05 % udziałów ma norweska spółka o nazwie X (ta sama co w spółce ABC).

Czy Spółka ABC i XYZ są jednostkami podporządkowanymi dla jednostki X i zatem są również jednostkami powiązanymi według ustawy o rachunkowości?

Pomijam fakt, że Prezesem Spółek ABC, XYZ jest ta sama osoba , ponieważ to nie zasądza o powiązaniu wedle UoR.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX