Czy spółdzielnia zobowiązana jest do zmiany powierzchni piwnicy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia zamierza rozpocząć wyodrębnienia lokali w budynku wielorodzinnym z lat 60., po podjęciu uchwały o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali spółdzielczych w trybie art. 42 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1465) – dalej u.s.m. Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej określająca przedmiot odrębnej własności lokali ma uwzględniać piwnice jako pomieszczenia przynależne. Zgodnie z dokumentacją do wyodrębnień, powierzchnia jednej z piwnic lokatorskich wynosi 3,20 m². Mieszkaniec, który użytkuje przedmiotową piwnicę podniósł jednak, że na ścianach piwnicy przebiegają rury ciepłownicze, które stanowią część wspólną nieruchomości. Według mieszkańca, rury biegnące po ścianie zajmują powierzchnię ok. 1 m2, wobec czego domaga się zmian w dokumentacji i pomniejszenia powierzchni piwnicy na cele wyodrębnień.

Czy spółdzielnia zobowiązana jest do zmiany powierzchni piwnicy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX