Czy spółdzielnia socjalna może dołączyć do wspólnego ZFŚS z urzędem i innymi jednostkami organizacyjnymi? - OpenLEX

Czy spółdzielnia socjalna może dołączyć do wspólnego ZFŚS z urzędem i innymi jednostkami organizacyjnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd gminy prowadzi wspólny ZFŚS z jednostkami organizacyjnymi (zgodnie z art. 9 ustawy o ZFŚS).

Czy spółdzielnia socjalna może dołączyć do wspólnego ZFŚS z urzędem i innymi jednostkami organizacyjnymi?

Nadmieniam, że spółdzielnia socjalna posiada odrębną osobowość prawną i jest zarejestrowana w KRS. Jednym z założycieli tej spółdzielni jest gmina.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX