Czy spółdzielnia rolnicza ma obowiązek sporządzania comiesięcznego CIT-2?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2006 r.

PYTANIE

Spółdzielnia rolnicza sprzedaje zużyte środki trwałe służące działalności rolniczej (np. ciągniki), grunty oraz zabudowania gospodarstwa rolnego, na którego terenie działa.

Czy przychód z tej sprzedaży należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy może należy je zakwalifikować jako przychody z działalności rolniczej i potraktować jako zwolnione z opodatkowania?

Czy spółdzielnia rolnicza ma obowiązek sporządzania comiesięcznego CIT-2?

Ta sama spółdzielnia zgłosiła do sądu rozpoczęcie likwidacji z dniem 1 stycznia 2006 r. Posiada pieniądze z powyższych sprzedaży.

Czy należy je opodatkować podatkiem dochodowym?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access