Czy spółdzielnia może w regulaminie dotyczącym zasad wnoszenia opłat za lokale zapisać, że zawiadomienia o zmianie opłat dostarczane są na adres lokalu, którego dotyczą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółdzielnia może w swoim regulaminie dotyczącym zasad wnoszenia opłat za lokale zapisać, że zawiadomienia o zmianie wysokości opłat dostarczane są wyłącznie na adres lokalu, którego dotyczą (do skrzynek pocztowych), niezależnie od tego, że część lokatorów podała adresy do korespondencji inne niż adres lokalu?

Wysyłki pocztowe są kosztowne i obciążają koszty ogólne, a więc de facto wszystkich członków. Chcemy tego uniknąć.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX