Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia w grudniu 2019 r. dokonała remontu drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego. Z faktury wystawionej przez wykonawcę robót nie odliczono podatku VAT, bowiem zakup ten związany był z działalnością zwolnioną (czynności na rzecz mieszkańców, którym przysługują prawa do lokali mieszkalnych). W marcu 2020 r. Spółdzielnia wystawiła fakturę sprzedaży tytułem częściowej partycypacji w kosztach tego remontu, bowiem osoba zewnętrzna spoza spółdzielni zgłosiła chęć korzystania z tej drogi celem dojazdu do swojego garażu (garaż nie należy do zasobów Spółdzielni). Na fakturze naliczono podatek należny o stawce 23% VAT.

Czy w związku z tym spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego (do wysokości podatku należnego wykazanego na fakturze sprzedaży) z otrzymanej w grudniu faktury za remont drogi?

Czy takiego odliczenia należy dokonać w miesiącu wykazania VAT należnego, tj. w marcu 2020?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?