Czy spółdzielnia może dokonać jednorazowej amortyzacji fotowoltaiki stanowiącej samodzielny obiekt inwentarzowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska.

Czy możemy dokonać jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowego środka trwałego?

W miesiącu grudniu 2022 r. zakupiliśmy panele fotowoltaiczne stanowiące samodzielny obiekt inwentarzowy, wartość netto środka trwałego zgodnie z fakturą wynosi 112 000 zł. Bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w roku 2022 zaliczymy kwotę 100 000 zł

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX