Czy spółdzielnia mieszkaniowa zarządza nieruchomościami wspólnymi, jeśli nie została wyodrębniona własność wszystkich lokali, a spółdzielnia pozostaje współwłaścicielem nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 8 września 2017 r.
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2012 r.

PYTANIE

Czy spółdzielnia mieszkaniowa zarządza nieruchomościami wspólnymi, jeśli nie została wyodrębniona własność wszystkich lokali, a spółdzielnia pozostaje współwłaścicielem nieruchomości?

Czy w sytuacji, gdy nieruchomość stanowi współwłasność spółdzielni i innych osób fizycznych (właścicieli wyodrębnionych lokali), spółdzielnia będzie - jako zarządca -reprezentowała wszystkich współwłaścicieli (wyodrębniono więcej niż 7 lokali) w postępowaniu dotyczącym nielegalnej zmiany sposobu użytkowania jednego z lokali z mieszkalnego na biurowy (lokal stanowiący odrębną własność)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX