Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może udzielić informacji we wnioskowanym zakresie na podstawie przepisów, na które powołuje się wnioskodawca?

MOPS skierował wniosek o udostępnienie danych osobowych do spółdzielni mieszkaniowej dotyczący konkretnej osoby zamieszkującej w zasobach spółdzielni w zakresie: czy osoba przestrzega porządku mieszkalnego, terminowo reguluje opłaty czynszowe, czy nie sprawia konfliktów sąsiedzkich. Wnioskodawca powołuje się na art. 100 ust. 2 i art. 105 ustawy o pomocy społecznej, art. 8 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Celem pozyskania danych jest ustalenie sytuacji życiowej osoby wskazanej w piśmie oraz udzielenie stronie pomocy adekwatnej do potrzeb. MOPS prowadzi postępowanie na rzecz wsparcia osoby. Nie wskazano jednak wprost, że osoba, którą wskazano w piśmie jest stroną postępowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?