Czy spółdzielnia, która w trybie pisemnego głosowania odbytego w maju ma niezbędne uchwały umożliwiające dalsze funkcjonowanie musi zwołać walne zgromadzenie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 6 września 2022 r.
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2022 r.

PYTANIE

Sejm uchylił przepisy art. 90 i 90a ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) – dalej u.z.u.s.r.c. mówiące o przedłużeniu kadencji Rad Nadzorczych spółdzielni do 6 tygodni od daty odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Przepisy nowe nie mówią o obowiązkowym terminie zwołania walnego zgromadzenia.

Czy spółdzielnia, która w trybie pisemnego głosowania odbytego w maju ma niezbędne uchwały umożliwiające dalsze funkcjonowanie (w tym podział nadwyżki bilansowe) musi zwołać walne zgromadzenie, celem wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencje?

Aktualna Rada działa po upływie kadencji w ramach przepisów art. 90a u.z.u.s.r.c. W naszej ocenie nie musi, gdyż przepisy nie nakładają obowiązku w określonym terminie, stąd uznajemy, że walne można zwołać w maju przyszłego roku.

Czy słusznie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX