Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT od faktur wystawionych przez organizatora i przewoźnika w części dotyczącej... - OpenLEX

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT od faktur wystawionych przez organizatora i przewoźnika w części dotyczącej finansowania ze środków obrotowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2013 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2012 r.

PYTANIE

Drużyna piłki nożnej złożona z pracowników naszej firmy wzięła udział w branżowym turnieju piłki nożnej. Uczestnicy występowali w strojach z logo firmy. Udział został sfinansowany w połowie ze środków obrotowych, w Polowie z ZFŚS. W związku z powyższym otrzymaliśmy fakturę VAT od organizatora imprezy za udział drużyny w turnieju, przy czym w kwocie faktury zawarty został m.in. koszt noclegu i wyżywienia (nie wyszczególniono na fakturze odrębnych kwot za poszczególne składniki kosztu).

Odrębną fakturę wystawił nam przewoźnik za dowóz uczestnikowi turnieju, otrzymaliśmy też polisę ubezpieczeniową dotyczącą ubezpieczenia uczestników turnieju. Całość traktujemy jako usługę kompleksową. Koszty ze środków obrotowych zostały zaliczone jako koszt reprezentacji.

1)

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT od faktur wystawionych przez organizatora i przewoźnika w części dotyczącej finansowania ze środków obrotowych?

2)

Czy sfinansowanie udziału pracowników traktujemy jako nieodpłatne świadczenie usług na ich rzecz i w związku z tym wystawiamy fakturę wewnętrzną i odprowadzamy VAT z tego tytułu? Jeśli tak, to czy tylko w części dotyczącej finansowania ze środków obrotowych, czy od całości, wliczając również kwoty z ZFŚS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?