Czy spłata pożyczki na rzecz podmiotu powiązanego generuje przychód na gruncie CIT estońskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wybrała CIT estoński od maja 2022 r. W 2023 r. otrzymała pożyczki od podmiotu powiązanego. Część pożyczek została zwrócona.

Czy powinny zostać opodatkowana ryczałtem kwota zwróconej pożyczki, czy nie powinniśmy tego opodatkowywać?

Czy powinna zostać opodatkowana cała kwota pożyczki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX