Czy spełniony jest warunek art. 17 ust. 1a u.ś.r. i ustalić prawo do świadczenia pielęgnacyjnego? - OpenLEX

Czy spełniony jest warunek art. 17 ust. 1a u.ś.r. i ustalić prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dołączony został wyrok Sądu Okręgowego wydany osobie wymagającej opieki w sprawie prawa do świadczenia uzupełniającego, który zmienił decyzję ZUS i ustalił prawo do świadczenia uzupełniającego z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji na stałe.

Jak ustalono, wyrok ten zmienił orzeczenie Komisji Lekarskiej wydane w sprawie, które nie stwierdzało niezdolności do samodzielnej egzystencji. Z treści wyroku nie wynik, kiedy powstała niezdolność do samodzielnej egzystencji (czy też niezdolność do pracy). Organ w postępowaniu wyjaśniającym ustalił, że w przeszłości orzeczeniem Komisji Lekarskiej osoba wymagająca opieki została zaliczona do III gr. inwalidów, a inwalidztwo istniało przed 16 r.ż.

Czy na podstawie dołączonych dokumentów można uznać, że spełniony jest warunek art. 17 ust. 1a u.ś.r. i ustalić, przy spełnieniu pozostałych warunków, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX