Czy spełnienie wymogów dostępności jest warunkiem przystąpienia podmiotu leczniczego do konkursu ofert? - OpenLEX

Czy spełnienie wymogów dostępności jest warunkiem przystąpienia podmiotu leczniczego do konkursu ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od początku września 2021 r. podmioty lecznicze realizujące umowy z NFZ muszą wypełniać zapisy u.z.d.o.

Czy w związku z powyższym w aktach o postępowaniu o zawarcie przez NFZ umów na realizację świadczeń zdrowotnych z podmiotami leczniczymi przystępującymi do konkursu ofert, określone są kryteria, jakie te podmioty powinny spełniać w świetle u.z.d.o., czyli czy spełnienie zapisów u.z.d.o. jest warunkiem sine qua non, przystąpienia podmiotów leczniczych do konkursu ofert?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX