Czy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie stanowi jednostkę organizacyjną pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który stanowi odrębną jednostkę organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej, stanowi jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, w myśl art. 6 ust. 5 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej?

Ośrodek wsparcia działa w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX