Czy specjalistyczne schładzalniki do mleka służące wyposażeniu farm bydła mlecznego i montowane przez wyspecjalizowany personel są wyłączone z zakresu stosowania ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy producentem schładzalników do mleka. Są to urządzenia specjalistyczne, służące wyposażeniu farm bydła mlecznego, montowane przez wyspecjalizowany personel. Część produkcji sprzedajemy do polskiej spółki handlowej, reszta jest wywożona poza granice kraju.

Czy podlegamy pod zapisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - dalej u.z.s.e.e. - jako wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny?

Czy też mieścimy się w wyłączeniu z art. 2 ust. 2 pkt 6 u.z.s.e.e.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access