Czy specjalista zatrudniony w opiniodawczych zespołach sądowych i kierownik tych zespołów w przypadku przejścia na emeryturę mogą otrzymać nagrodę jubileuszową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 3.03.2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (§ 9 ust. 8) określono, że w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Czy powyższa zasada obowiązuje również w przypadku nagrody jubileuszowej należnej w oparciu o przepisy ustawy z 5.08.2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów – kierownikowi takiego zespołu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX