Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 kwietnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Czy spalarnia unieszkodliwiająca zakaźne odpady medyczne może żądać od wytwórcy odpadów (szpital) takich szczegółowych informacji jak masa każdego wytworzonego worka odpadów oraz data zamknięcia worka?

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych – dalej r.d.p.u. nie precyzuje, kto powinien dostarczyć tak szczegółowe dane odnośnie masy każdego worka (wytwórca czy odbiorca odpadów). Dla szpitali wytwarzających miesięcznie ok. 15 ton zakaźnych odpadów medycznych sporządzenie tak szczegółowego zestawienia jest bardzo trudne, a dane z kart przekazania odpadu, które sporządza szpital, gdzie podana jest łączna masa odpadów, są dla spalarni niewystarczające.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?