Czy spadkobiercy Pani X przejęli prawo partycypacji w TBS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X zawarła z TBS umowę partycypacji oraz umowę najmu w 2022 r. W umowach nie przewidziano żadnych postanowień odnośnie śmierci najemcy/partycypanta. Następnie zmieniono umowę najmu w ten sposób, że dodano kolejnych najemców – siostrę Pani X wraz z córką. Umowa partycypacyjna pozostała bez zmian. Pani X zmarła. Dziedziczy po niej jej matka, brat i siostra (która jest już najemcą).

Czy spadkobiercy Pani X przejęli prawo partycypacji?

Jeśli tak, to czy umowa partycypacyjna powinna zostać zmieniona poprzez wpisanie nowych osób – spadkobierców?

Czy dla przysługiwania prawa partycypacji na skutek dziedziczenia ma znaczenie fakt, iż nie wszyscy spadkobiercy spełniają warunki ustawowe do bycia najemcą lokalu TBS?

Czy nowi partycypanci będą mogli żądać zwrotu kwoty partycypacji dopiero po zakończeniu stosunku najmu lokalu (chociaż nie wszyscy są najemcami)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX