Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spadkobierca składając do Urzędu Skarbowego zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na formularzu SD-Z2 ma obowiązek załączenia do niego dokumentu potwierdzającego nabycie rzeczy lub praw majątkowych?

Na podstawie dziedziczenia potwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu praw do spadku spadkobierca złożył do Urzędu Skarbowego zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy na formularzu SD-Z2. Urząd Skarbowy zwrócił się z żądaniem załączenia do niego dokumentu potwierdzającego nabycie rzeczy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?