Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łokaj Maciej
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy SP ZOZ zobowiązany jest udostępnić informacje osobie prywatnej, która za pośrednictwem poczty elektronicznej zwróciła się z prośbą o przesłanie odpowiedzi na pytania dotyczące:ilości błędów w sztuce lekarskiej, ilość skarg pacjentów, ilości pacjentów posiadających ubezpieczenie społeczne w NFZ oraz kwotę refundacji w ramach NFZ, który zakład otrzymał w poszczególnych latach?

Czy podmiot leczniczy może odmówić udzielenia tych informacji?

Czy zapis art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - dotyczy również obywateli innych Państw niż RP objętych prawami i obowiązkami Konstytucji RP. 1) nie mamy żadnej gwarancji, iż pytający jest podmiotem praw i obowiązków Konstytucji RP 2) część obywateli RP jest pozbawione praw publicznych na mocy wyroków sądu.

Czy przekazanie informacji takowej osobie nie będzie stanowiło naruszenia ewentualnych wyroków sądowych?

Nie możemy wykluczyć, iż ktoś mający zamiary o charakterze terrorystycznym zamierza się dowiedzieć jaki jest najlepszy okres do tego rodzaju działań. Jako Szpital jesteśmy po przygotowaniach na różne wypadki w związku z odbytymi Światowymi Dniami Młodzieży.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?