Czy SP ZOZ udzielając zamówienia publicznego w przedmiocie usług świadczonych przez asystentów medycznych, którego wartość przekracza kwotę 130.000 złotych, powinien zastosować przepisy PZP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gral Kamil
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy SP ZOZ ma obowiązek przeprowadzenia przetargu zgodnie z PZP na usługi świadczone przez asystentów medycznych (umowy zlecenia), jeśli łączna wartość wynagrodzenia asystentów wynosi powyżej 130.000 złotych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX