Czy SP ZOZ może udostępnić dokumentację medyczną Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi... - OpenLEX

Czy SP ZOZ może udostępnić dokumentację medyczną Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy SP ZOZ może udostępnić dokumentację medyczną Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu?

Wniosek o udostępnienie dokumentacji jest podpisany przez prokuratora.

Czy w tym przypadku można udostępnić dokumentację na mocy art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, gdzie jest mowa o prokuraturach (IPN nie jest prokuraturą)?

IPN powołuje się na art. 15 § 2 k.p.k.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX