Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2018 r.

PYTANIE

SP ZOZ otrzymał wniosek od Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o bezpłatne udostępnienie danych dot. rozliczania świadczeń medycznych na podstawie art. 31 lc ust. 4 u.ś.o.z.

Czy SP ZOZ ma obowiązek na podstawie powyższej podstawy prawnej udzielić takich informacji skoro ma podpisaną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ a nie z Agencją?

Art. 31 lc ust. 6 u.ś.o.z. stanowi, że warunkiem zawarcia umowy jest stosowanie przez świadczeniodawcę rachunku kosztów opracowanego na podstawie zaleceń zawartych w rozporządzeniu MZ z 8.07.2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców i tam w § 1 ust. 1 jest wyraźne wskazanie, że chodzi o świadczeniodawców, którzy zawarli z Agencją umowę, o której mowa w art. 31lc ust. 4 u.ś.o.z.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?