Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy SP ZOZ-em. Udzielamy świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Urząd gminy zwrócił się do nas z prośbą o wyznaczenie pracownika (w domyśle pielęgniarki) w celu pełnienia dyżuru, w przypadku potrzeby udzielenia pierwszej pomocy medycznej podczas dorocznych dożynek, które odbywają się w niedzielę. Urząd gminy zakłada, że w festynie będzie uczestniczyć około 400 osób.

Czy mamy obowiązek oddelegować pracownika i pokryć koszty oddelegowania?

Czy w ogóle możemy oddelegować pracownika?

Jeśli tak, to czy możemy zawrzeć z własną pielęgniarką umowę zlecenie na świadczenie usług pierwszej pomocy podczas dożynek w niedzielę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?