Czy sortowanie odpadów należy uznać zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 u.o. jako zbieranie odpadów i podmiot powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2022 r.

PYTANIE

Podmiot złożył wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacją (przetwarzanie będzie polegało na sortowaniu tworzyw sztucznych i opakowań z papieru i tektury). Do wiaty będą przywożone odpady i segregowane. WIOŚ twierdzi, że podmiot powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie (R13) i przetwarzanie odpadów (R12), gdyż odpady będą przewożone na teren wiaty i tam będą "oczekiwać w kontenerach na przetwarzanie". WIOŚ przeprowadził kontrolę, ale nie wydał postanowienia (będzie ono raczej negatywne). Zgodnie z art. 41a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o. organ może pomimo negatywnego postanowienia WIOŚ-iu wydać decyzję pozytywną.

Czy sortowanie odpadów należy uznać zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 u.o. jako zbieranie odpadów i podmiot powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów?

Czy starosta w tej sytuacji powinien odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie poza instalacjami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX