Czy SOR jest objęty regulacjami dotyczącymi udzielania świadczeń poza kolejnością?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością powinny być honorowane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access