Czy sołtys może zaciągnąć zobowiązanie w zakresie mienia komunalnego oddanego sołectwu do korzystania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina w statucie sołectw zamierza zawrzeć zapis o możliwości przekazania niektórych składników mienia komunalnego gminy sołectwu. Do przekazania tego mienia planuje się upoważnić wójta aby dokonywał tego w formie zarządzenia.

Czy i na podstawie jakich dokumentów sołtys będzie mógł zawierać np. umowy najmu powierzonego składnika mienia komunalnego, dokonywać bieżącego zarządu mieniem itp.?

Rozumiemy, że sołtys w imieniu sołectwa nie może podpisywać umów, ale czy może to zrobić tak aby stroną umowy np. najmu była gmina a sołtys podpisywałby umowy z upoważnienia wójta, czy upoważnienia wynikającego ze statutu jednostki lub uchwały podjętej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym?

Gospodarkę finansową sołectwa będzie prowadził urząd gminy w ramach budżetu gminy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX