Czy służbę w straży pożarnej należy zaliczyć nauczycielowi do dodatku za wysługę lat? - OpenLEX

Czy służbę w straży pożarnej należy zaliczyć nauczycielowi do dodatku za wysługę lat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od września w szkole ponadgimnazjalnej został zatrudniony nauczyciel, który w październiku przedstawił dwa dokumenty dotyczące dotychczasowego przebiegu pracy: 1. zaświadczenie o pełnieniu zawodowej służby wojskowej w okresie od 5 września 1985 r. do 31 stycznia 2004 r.; 2. świadectwo służby w Powiatowej Straży Pożarnej w okresie od 03.02.2004 r. do 30.09.2017 r. Czy wyżej wymienione okresy można zaliczyć nauczycielowi do dodatku za wysługę lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX