Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca postanowił zmienić strukturę organizacyjną zakładu. Komórka bhp składa się z kilku osób, na czele z kierownikiem bhp, który do tej pory podlegał bezpośrednio pracodawcy. Po wprowadzeniu zmian kierownik działu bhp został podporządkowany dyrektorowi ds. jakości, niewchodzącego w skład zarządu. Dyrektor ds. jakości podlega bezpośrednio pracodawcy.

Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem? Jeżeli nie, na jakie przepisy prawne czy wyroki sądów można się powołać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?