Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2015 r.

PYTANIE

Organ zgłosił do RDOŚ możliwość zaistnienia bezpośredniej szkody w środowisku spowodowanej przez zalegające od wielu lat odpady niebezpieczne. RDOŚ stwierdził, że zawiesi postępowanie, zgodnie z art. 24a ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – dalej u.z.s.ś.n., do czasu usunięcia zgromadzonych na przedmiotowym terenie odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne, które zalegają na przedmiotowej nieruchomości, mogą spowodować bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku.

Czy słuszne jest stanowisko RDOŚ dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o przeprowadzeniu działań naprawczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację